Vi på Broadview är väldigt glada att kunna meddela att vår webbhotellsverksamhet 1 januari 2019 gick samman med SBBS Solution AB. Detta görs för att SBBS kunder ska kunna erbjudas ännu bättre tjänster och service.

Både Broadview och SBBS har lång erfarenhet av webb- och hostinglösningar. Genom sammanslagningen så effektiviseras och förstärks både utvecklingen och supporten.

Vad innebär sammanslagningen för SBBS kunder?

Det kommer inte att bli någon större förändring för er. Samma tjänster kommer att levereras på samma villkor. Fast med en större, starkare och mer tillgänglig organisation som står bakom.

De direkta förändringarna blir:

  • Fakturor för era tjänster kommer från och med 2019-01-01 att komma från Broadview AB.
  • En ny panel där ni kan hantera era tjänster
  • Nytt telefonnummer: 0612-70 18 05
  • Ny e-postadress: kontakt@broadviewab.se
  • Ny support e-postadress: support@broadviewab.se

Det blir inga förändringar för Broadview kunder

Har ni några frågor eller funderingar gällande sammanslagningen är ni välkomna att kontakta både SBBS och Broadview på följande telefon nr:

SBBS                         : 040-627 03 50

Broadview                 : 0612-70 18 05